Algemene Voorwaarden

Als referent dient u een beleggingsrekening te hebben bij Saxo Bank waarop tenminste één transactie is gemaakt. Om de vergoeding te ontvangen dient aan de hierna genoemde voorwaarden te worden voldaan.

De vergoeding voor u als referent zal begin van de maand na het openen van de rekening van uw introducee op uw Saxo Bank beleggingsrekening worden bijgeschreven.

Deze aanbieding is geldig in de actieperiode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en is zonder uitzondering niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen van Saxo Bank.

Introducee

Om uw vergoeding te ontvangen dient de introducee aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. De introducee opent een eerste rekening bij Saxo Bank;
  2. De introducee stort minimaal € 10.000 op de Saxo Bank beleggingsrekening;
  3. De introducee doet tenminste drie transacties op de Saxo Bank beleggingsrekening.

Bij het openen van een gezamenlijke rekening zal de introductievergoeding uitsluitend betaald worden indien de twee rekeninghouders geen individuele rekening of andere gezamenlijke rekeningen hebben bij Saxo Bank.

Als de rekening van de introducee binnen één kalenderjaar wordt gesloten of er misbruik van deze aanbieding wordt geconstanteerd behoudt Saxo Bank zich het recht voor een bedrag gelijk aan het welkomstgeschenk in te houden.

Voorwaarden

Saxo Bank houdt zich het recht voor discretionair een rekening aanvraag te weigeren. Dit geldt bovendien voor een ieder die de voorwaarden van het introductieprogramma niet respecteert.

Saxo Bank houdt zich het recht voor het introductieaanbod op elk moment te wijzigen of te beeindigen door dit per email met klanten te communiceren of op de website www.saxobank.nl  te vermelden.

Rekeningen geopend na de afloopdatum van het introductieprogramma zoals vermeld op onze website zullen niet in aanmerking komen voor het introductieprogramma.

Het is verboden het introductieprogramma op enige manier te wijzigen. Misbruik zal leiden tot uitsluiting van de aanbieding.

Saxo Bank zal elke aanvraag van een klant om gebruik te maken van het introductieprogramma voor een eigen bedrijf weigeren. Evenmin kan een bedrijf zijn eigenaar introduceren met het introductieprogramma.

Saxo Bank houdt zich het recht voor de uitgekeerde bedragen op basis van het introductieprogramma terug te vorderen, indien één van beide rekeningen gesloten wordt in de actieperiode.